Vô xứ khả đào [Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện đồng nhân]

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

vxkd.jpg

Tác giả: Ta Là Người Soái Nhất Thương Khung

Edit: Sói ăn bánh bao

Văn án (từ editor)

Cách đơn giản để giữ một người bên cạnh của ngựa đực nam chính là gì ? Chính là chịch =]] chịch quên ngày tháng, chịch mọi nơi, mọi lúc.

Nói đơn giản đây là một áng văn nhiều thịt giữa ngựa đực Băng ca và sư tôn Thẩm Cửu . Có ngược, có H , cũng có yêu thương.

Thiết lập ABO (của author)

Kiền Nguyên: Alpha

Trung Dung: Beta

Khôn Trạch: Omega

Cp : Lạc Băng Hà ( Băng ca) x Thẩm Cửu

Artist: Zukizaki

[TRUYỆN EDIT CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CÁC BẠN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG REPOST]

Chương 1

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.