Vô xứ khả đào [Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện đồng nhân]

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

vxkd.jpg

Tác giả: Ta Là Người Soái Nhất Thương Khung

Edit: Sói ăn bánh bao

Văn án (từ editor)

Cách đơn giản để giữ một người bên cạnh của ngựa đực nam chính là gì ? Chính là chịch =]] chịch quên ngày tháng, chịch mọi nơi, mọi lúc.

Nói đơn giản đây là một áng văn nhiều thịt giữa ngựa đực Băng ca và sư tôn Thẩm Cửu . Có ngược, có H , cũng có yêu thương.

Thiết lập ABO (của author)

Kiền Nguyên: Alpha

Trung Dung: Beta

Khôn Trạch: Omega

Cp : Lạc Băng Hà ( Băng ca) x Thẩm Cửu

Artist: Zukizaki

[TRUYỆN EDIT CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CÁC BẠN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG REPOST]

Chương 1

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.