Bách Hợp 

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

1/ SÁT THỦ NÀY THẬT DỊU DÀNG

received_1980025122228319

“Nhấn vào tên trên đầu mỗi tựa truyện để đến trang mục lục”

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.