TRUYỆN DROP

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Dưới đây là list truyện drop của nhà, riêng Konna Nichijou tụi mình hoàn toàn xóa link. Những tác phẩm không nằm trong danh sách nghĩa là vẫn làm.

YAOI

1/ KONNA NICHIJOU [DROP]


2/ Neko neko darling [DROP]


3/ Kousoku Syndrome [DROP]

[ĐAM MỸ]

1/ Ma Vương [DROP]

[BÁCH HỢP]

1/ Tử lộ

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.