NGƯỜI GIÁM HỘ

-WY TỬ MẠCH-

Thể loại:

Cao H, hiện đại, niên thượng (Công lớn hơn thụ 10 tuổi), xe lăn công, tình cảm, dưỡng thành, 1×1, HE.

Tác giả:

 Wy Tử Mạch

Nhân vật:

Chung Hàn (Công) x Yến Giác (Thụ)

Văn án:

Đại khái là chuyện về một kẻ từ người giám hộ thành người “gian” hộ.

Nguồn:

Wiki Dịch, Kinze.

Edit:

Thỏ

MỤC LỤC

Chương 1  (・ω<)  Chương 2  (・ω<)  Chương 3  (・ω<)  Chương 4  (・ω<)  Chương 5

Chương 6  (・ω<)  Chương 7  (・ω<)  Chương 8  (・ω<)  Chương 9  (・ω<) Chương 10

(・ω<)  …  Chương 51  (・ω<)

 (ノ^o^)ノ HOÀN THÀNH  (ノ^o^)ノ

 

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Loading...