NGƯỜI GIÁM HỘ

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

-NGƯỜI GIÁM HỘ-

-WY TỬ MẠCH-

Thể loại:

Cao H, hiện đại, niên thượng (Công lớn hơn thụ 10 tuổi), xe lăn công, tình cảm, dưỡng thành, 1×1, HE.

Tác giả:

 Wy Tử Mạch

Nhân vật:

Chung Hàn (Công) x Yến Giác (Thụ)

Văn án:

Đại khái là chuyện về một kẻ từ người giám hộ thành người “gian” hộ.

Nguồn:

Wiki Dịch, Kinze.

Edit: Thỏ

MỤC LỤC

Chương 1  (・ω<)  Chương 2  (・ω<)  Chương 3  (・ω<)  Chương 4  (・ω<)  Chương 5

Chương 6  (・ω<)  Chương 7  (・ω<)  Chương 8  (・ω<)  Chương 9  (・ω<) Chương 10

Chương 11(・ω<) Chương 12 (・ω<) Chương 13  (・ω<) Chương 14 (・ω<) Chương 15

Chương 16 (・ω<) Chương 17 (・ω<) Chương 18 (・ω<) Chương 19 (・ω<) Chương 20

Chương 21 (・ω<) Chương 22 (・ω<)  Chương 23 (・ω<)  Chương 24 (・ω<) Chương 25

Chương 26 (・ω<) Chương 27 (・ω<) Chương 28 (・ω<) Chương 29 (・ω<) Chương 30

Chương 31 (・ω<) Chương 32 (・ω<) Chương 33 (・ω<) Chương 34 (・ω<) Chương 35

Chương 36 (・ω<) Chương 37 (・ω<) Chương 38 (・ω<) Chương 39 (・ω<) Chương 40

Chương 41 (・ω<) Chương 42 (・ω<) Chương 43 (・ω<) Chương 44 (・ω<) Chương 45

Chương 46 (・ω<) Chương 47 (・ω<) Chương 48 (・ω<) Chương 49 (・ω<) Chương 50

Chương 51 – HOÀN THÀNH (・ω<)

 (ノ^o^)ノ HOÀN THÀNH  (ノ^o^)ノ

 

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.