NGƯỜI GIÁM HỘ

-NGƯỜI GIÁM HỘ-

-WY TỬ MẠCH-

Thể loại:

Cao H, hiện đại, niên thượng (Công lớn hơn thụ 10 tuổi), xe lăn công, tình cảm, dưỡng thành, 1×1, HE.

Tác giả:

 Wy Tử Mạch

Nhân vật:

Chung Hàn (Công) x Yến Giác (Thụ)

Văn án:

Đại khái là chuyện về một kẻ từ người giám hộ thành người “gian” hộ.

Nguồn:

Wiki Dịch, Kinze.

Edit: Thỏ

MỤC LỤC

Chương 1  (・ω<)  Chương 2  (・ω<)  Chương 3  (・ω<)  Chương 4  (・ω<)  Chương 5

Chương 6  (・ω<)  Chương 7  (・ω<)  Chương 8  (・ω<)  Chương 9  (・ω<) Chương 10

Chương 11(・ω<) Chương 12 (・ω<) Chương 13  (・ω<) Chương 14 (・ω<) Chương 15

Chương 16 (・ω<) Chương 17 (・ω<) Chương 18 (・ω<) Chương 19 (・ω<) Chương 20

Chương 21 (・ω<) Chương 22 (・ω<)  Chương 23 (・ω<)  Chương 24 (・ω<) Chương 25

Chương 26 (・ω<) Chương 27 (・ω<) Chương 28 (・ω<) Chương 29 (・ω<) Chương 30

Chương 31 (・ω<) Chương 32 (・ω<) Chương 33 (・ω<) Chương 34 (・ω<) Chương 35

Chương 36 (・ω<) Chương 37 (・ω<) Chương 38 (・ω<) Chương 39 (・ω<) Chương 40

Chương 41 (・ω<) Chương 42 (・ω<) Chương 43 (・ω<) Chương 44 (・ω<) Chương 45

Chương 46 (・ω<) Chương 47 (・ω<) Chương 48 (・ω<) Chương 49 (・ω<) Chương 50

Chương 51 – HOÀN THÀNH (・ω<)

 (ノ^o^)ノ HOÀN THÀNH  (ノ^o^)ノ

 

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.