LT 38

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Đặc điểm của Miyauchi là:

Ăn nhiều, ăn như vừa trải qua nạn đói vậy. 

Phũ với chồng, phũ một cách đau nhòng dù tối nào cũng được chồng yêu thương :3

Mặt liệt trăm năm cũng như vậy không hề thay đổi. 

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Shiro

my heart!

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.