[Mục lục] ~ Sát Thủ Này Thật Dịu Dàng

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*


Sát Thủ Này Thật Dịu Dàng

Tác Giả: Lương Sinh Dịch
Edit: Thiên
Beta: YL
Thể loại: Bách hợp, sát thủ, hiện đại
Tình trạng: Lết-ing….

 

Mục Lục

1234567—8910

11—12—13—14—15-16—17—18—19—20

21—22—23—24—25—26—27—28—29—30

31—32—33—34—35—36—37—38—39—40

41—42—43—44—45—46—47—48—49—50

51—52—53—54—55—56—57—58—59—60

61—62—63—64—65—66—67—68—69—70

Hoàn

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.