Sen ya ichi ya happy ever after

Sen ya ichi ya happy ever after

— Ken —

MỤC LỤC

Oneshot

 

Sen ya ichi ya Arabian Tonight

— Ken —

MỤC LỤC

Oneshot

END.

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*