Sen ya ichi ya happy ever after

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Sen ya ichi ya happy ever after

— Ken —

MỤC LỤC

Oneshot

 

Sen ya ichi ya Arabian Tonight

— Ken —

MỤC LỤC

Oneshot

END.

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.