Gekirin – Vảy ngược

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

GEKIRIN – VẢY NGƯỢC

// LUP //

Thể loại: Rape, nhân thú (rồng x người), H nặng.

[CẢNH BÁO H NẶNG: Có quá trình XXX cực nặng giữa Rồng và Người, xin hãy cân nhắc thật kĩ trước khi quyết định đọc truyện, Mọi tổn thương lòng hay tổn thương mắt của các bạn, nhóm không chịu trách nhiệm!]

MỤC LỤC

Oneshot

End.

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.