Gekirin – Vảy ngược

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

GEKIRIN – VẢY NGƯỢC

// LUP //

Thể loại: Rape, nhân thú (rồng x người), H nặng.

[CẢNH BÁO H NẶNG: Có quá trình XXX cực nặng giữa Rồng và Người, xin hãy cân nhắc thật kĩ trước khi quyết định đọc truyện, Mọi tổn thương lòng hay tổn thương mắt của các bạn, nhóm không chịu trách nhiệm!]

MỤC LỤC

Oneshot

End.

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.