ĐẢ HÍ

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

-ĐẢ HÍ-

_Tác giả: Sơ Hòa / Sơ Tiểu Hòa

_Nhân vật chính: Tần Từ, Hàn Mạnh

_Đề tài về quân nhân

_Mặc khác: HỖ CÔNG, về quân doanh chiếm 95%, giới giải trí 5%, căn cứ theo quân doanh thì hơi khoa trương, còn giới giải trí là méo có nghĩa luôn.

VĂN ÁN:

Nói về quân nhân, cường cường, hỗ công, bộ đội chi nhan cùng ngôi sao giải trí.

(*) Bộ đội chi nhan: Dịch ra là màu sắc bộ đội, có thể hiểu ổng đẹp trai quá, là gương mặt đại diện của quân đội đi :v

Nhân vật chính: Tần Từ [19 tuổi ], Hàn Mạnh [19 tuổi ]

Một kẻ là “Bộ đội chi nhan” có tố chất xuất chúng trong khu quân sự, một kẻ là tiểu thịt tươi tiếng xấu truyền xa trong giới giải trí.

Chính kịch, cường cường, quân doanh, có chút liên quan đến giới giải trí, là bộ thứ hai trong hệ liệt Liệp Ưng.

Có một biệt danh không đứng đắn — [Trung đội trưởng tâm can bảo bối của tui bị tên tiện nhân bắt đi, tui có nên hiếp chết gã không? Đang Online đợi, gấp lắm!]

Nội dung nhãn: Cường cường, giới giải trí, giới tinh anh.

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tần Từ, Hàn Mạnh ┃ vai phụ: ┃

== MỤC LỤC ==

1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 ||

11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 ||

20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 

29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 ||

END

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.