Bad Prince Honey Party

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

 -Bad Prince Honey Party-

-SOUTOME Emu-

THỂ LOẠI: 3P và Reversible Couple aka Hỗ công, HARDCORE.

Trong bản Nhật có tận 6 chap, nhưng mỗi chap (trừ 2,3 chung nội dung) thì đều là OS lẻ, vì vậy nhóm chỉ làm 3 chap đầu nhóm thích, nếu có cơ hội thì biết đâu múc luôn cả 6 nhưng tạm thời chỉ dịch 3 chap thôi ^^

MỤC LỤC

Chap 1

Chap 2

Chap 3

END.

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.