Bad Prince Honey Party

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

 -Bad Prince Honey Party-

-SOUTOME Emu-

THỂ LOẠI: 3P và Reversible Couple aka Hỗ công, HARDCORE.

Trong bản Nhật có tận 6 chap, nhưng mỗi chap (trừ 2,3 chung nội dung) thì đều là OS lẻ, vì vậy nhóm chỉ làm 3 chap đầu nhóm thích, nếu có cơ hội thì biết đâu múc luôn cả 6 nhưng tạm thời chỉ dịch 3 chap thôi ^^

MỤC LỤC

Chap 1

Chap 2

Chap 3

END.

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.