Blood link Season 2

6934_1569305862.3929.jpg

[LIÊN KẾT MÁU – BLOOD LINK]

-오늘만 사는 형제-

(Những Người Anh EM Chỉ Sống Ngày Hôm Nay)

[NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN, XIN HÃY MUA CHAP TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ]

_Thể loại: 1×1, dễ thương, H, Vampire, cúp pồ cà phê sữa

>> Season 1 <<

MỤC LỤC SEASON 2

PHẦN 2 (VỀ COUPLE CON TRAI CỦA LEE BIN VÀ HWA GOK)

Chap 1||| Chap 2 ||| Chap 3 ||| Chap 4 ||| Chap 5

Chap 6 ||| Chap 7 ||| Chap 8 ||| Chap 9 ||| Chap 10

Chap 11||| Chap 12 |||Chap 13

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Loading...