TÌNH ĐẦU! BIẾN ĐÊ!!

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

tdct.jpg

_Tên truyện: Tình đầu! Biến đê!

_Tác giả: Dương Dương Yếu Đả Tiểu Quái Thú

_Thể loại: Trước là trợ lý sau là thành phần ưu tú công x ngôi sao thụ, trước ngược công sau ngược thụ, gương vỡ lại lành, HE.

_Giới thiệu: Trong lòng trong mắt Lý Du chỉ có mình Lâm Tử Ngôn.

Triệu Cường quyết định buông tay.

 

MỤC LỤC

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

 

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.