TÌNH ĐẦU! BIẾN ĐÊ!!

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

tdct.jpg

_Tên truyện: Tình đầu! Biến đê!

_Tác giả: Dương Dương Yếu Đả Tiểu Quái Thú

_Thể loại: Trước là trợ lý sau là thành phần ưu tú công x ngôi sao thụ, trước ngược công sau ngược thụ, gương vỡ lại lành, HE.

_Giới thiệu: Trong lòng trong mắt Lý Du chỉ có mình Lâm Tử Ngôn.

Triệu Cường quyết định buông tay.

 

MỤC LỤC

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

 

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.