Mesu Danshi Kousei Kyouhaku kara no Gyaku Rape

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Mesu Danshi Kousei Kyouhaku kara no Gyaku Rape

~Heavy syrup (Hattori Mitsuka)~

MỤC LỤC

Oneshot

End.

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.