LT 48

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

gợi cảm vl

diu 2diu 3diu 4

Chòi má cíu mạng @@

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

manhmanhchan

@@@@@@
vô nhà tắm lau mũi đây >< *lăn*

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.