Liên kết máu – Blood link

MÉO.jpg

[LIÊN KẾT MÁU – BLOOD LINK]

-오늘만 사는 형제-

(Những Người Anh EM Chỉ Sống Ngày Hôm Nay)

[NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN, XIN HÃY MUA CHAP TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ]

_Thể loại: 1×1, dễ thương, H, Vampire, sinh tử, cúp pồ cà phê sữa

_Tiến độ: Đang tiến hành

MỤC LỤC

Chap 1 ||| Chap 2 ||| Chap 3 ||| Chap 4 ||| Chap 5

Chap 6 ||| Chap 7 ||| Chap 8 ||| Chap 9 ||| Chap 10

Chap 11 ||| Chap 12 ||| Chap 13||| Chap 14 ||| Chap 15

End.

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Loading...