Liên kết máu – Blood link

MÉO.jpg

[LIÊN KẾT MÁU – BLOOD LINK]

-오늘만 사는 형제-

(Những Người Anh EM Chỉ Sống Ngày Hôm Nay)

[NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN, XIN HÃY MUA CHAP TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ]

_Thể loại: 1×1, dễ thương, H, Vampire, sinh tử, cúp pồ cà phê sữa

_Tiến độ: Đang tiến hành

MỤC LỤC

Chap 1 ||| Chap 2 ||| Chap 3 ||| Chap 4 ||| Chap 5

Chap 6 ||| Chap 7 ||| Chap 8 ||| Chap 9 ||| Chap 10

Chap 11 ||| Chap 12 ||| Chap 13||| Chap 14 ||| Chap 15

Chap 16 ||| Chap 17 ||| Chap 18 ||| Chap 19 ||| Chap  20

Chap 21 ||| Chap 22 ||| Chap 23 ||| Chap 24||| Chap 25

Chap 26 ||| Chap 27  ||| Chap 28 ||| Chap 29 ||| Chap 30

Chap 31   |||Chap 32 ||| Chap 33 ||| Chap 34 ||| Chap 35

Chap 36 ||| Chap 37 ||| Chap 38 ||| Chap 39 ||| Chap 40

Chap 41||| Chap 42 ||| Chap 43||| Chap 44 |||  Chap 45

Chap 46 ||| Chap 47 ||| Chap 48 |||  Chap 49 ||| C hap 50

ĐANG TIẾN HÀNH

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*

Loading...