Liên kết máu – Blood link

MÉO.jpg

[LIÊN KẾT MÁU – BLOOD LINK]

-오늘만 사는 형제-

(Những Người Anh EM Chỉ Sống Ngày Hôm Nay)

[NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN, XIN HÃY MUA CHAP TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ]

[BẢN THÁI: Đây là web Thái họ mua bản quyền và chuyển ngữ, nếu không tạo được tài khoản mua từ web gốc phía trên thì có thể mua tại đây để ủng hộ tác giả, và đây cũng là nơi nhóm đang mua để tiến hành dịch]

_Thể loại: 1×1, dễ thương, H, Vampire, sinh tử, cúp pồ cà phê sữa

_Tiến độ: Đang tiến hành

MỤC LỤC SEASON 1

Chap 1 ||| Chap 2 ||| Chap 3 ||| Chap 4 ||| Chap 5

Chap 6 ||| Chap 7 ||| Chap 8 ||| Chap 9 ||| Chap 10

Chap 11 ||| Chap 12 ||| Chap 13||| Chap 14 ||| Chap 15

Chap 16 ||| Chap 17 ||| Chap 18 ||| Chap 19 ||| Chap  20

Chap 21 ||| Chap 22 ||| Chap 23 ||| Chap 24||| Chap 25

Chap 26||| Chap 27 ||| Chap 28||| Chap 29||| Chap 30

Chap 31|||Chap 32 ||| Chap 33 ||| Chap 34 ||| Chap 35

Chap 36||| Chap 37 ||| Chap 38 ||| Chap 39||| Chap 40

Chap 41||| Chap 42 ||| Chap 43||| Chap 44 |||  Chap 45

Chap 46 ||| Chap 47 ||| Chap 48 |||  Chap 49 ||| Chap 50

Chap 51 ||| Chap 52 ||| Chap 53 ||| Chap 54 ||| Chap 55

Chap 56 |||Chap 57 ||| Chap 58 ||| Chap 59 ||| Chap 60

Chap 61 ||| CHap 62 ||| Chap 63 ||| CHap 64 ||| Chap 65

Chap 66

END

 >> SEASON 2 <<

 

Thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào QC để ủng hộ tụi mình nha :*