NAM SẮC NHƯ ĐAO

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Tên truyện: Nam sắc như đao

Tác giả: 苍白贫血 ( Thương Bạch Bần Huyết)

Dịch : Văn Văn – Biên tập : Leo

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hắc bang, chủ công, nằm vùng công x hắc đạo lão đại thụ, 1×1, HE

Tình trạng: hoàn

Tình trạng edit : đang tiến hành
Nhân vật chính: Thẩm Hàm, Đường Tử Ngôn phối hợp diễn: Hứa Vãn Hà, Du Hậu, Dương Lộ

Văn án

Thẩm Hàn nằm vùng ở nước ngoài, lúc nằm vùng trong địa bàn của đại ca xã hội đen, bất cẩn một chút nằm lộn luôn vào giường của đại ca xã hội đen.

Đại ca xã hội đen Đường Tử Ngôn, đang ngay lúc dạy dỗ một tiểu thụ làm ấm giường, bất cẩn một chút lại dạy dỗ ra một tên cường công.
Sau đó hai người chiến thắng trò đùa của số phận, làm lơ kế hoạch của tổ chức, mặc kệ an toàn của nhân dân , cuối cùng phát rồ tạo kết thúc có hậu.

Văn án ver “văn vẻ”: Đây là một câu chuyện về việc [bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau].

Mục lục

Tiết tử 

1-2-3-4-5

6-7-8-9-10

11-12-13-14-15

16-17-18-19-20

21-22-23-24-25

26-27-28-29-30

Hoàn

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.