Câu lạc bộ ☆ Hikari

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Tên: Câu lạc bộ ☆ Hikari

Tên khác:  Bokura No Hikari Club

Tác giả: Usamaru Furuya

– MỤC LỤC –

Chap 1

Chap 2

Chap 3

End.

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Có rất nhiều người báo lỗi không hiện ảnh trên trình duyệt của FB, bạn hãy Nhấn nút [...] -> Mở bằng trình duyệt khác để đọc truyện nhanh & không lỗi nhé.

OK, đã hiểu.